Vrijdag 7 december

aanvang 20.00 uur 

 

Extra ingelast!

BENEFIET KERSTCONCERT

t.b.v. inrichting kindzorgcentrum voor ernstig zieke kinderen door stichting Pallieter in (voormalige) Heilige Familiekerk in R'dam Noord

M.m.v. Natalie Merfort, solo-zang en dirigent, Kamerkoor Makuna Matata, Svetlana Lohman, piano

 

Entree vrij, collecte na afloop

(richtbedrag € 15,-- p.p.)

 

 


Zondag 7 april 2019

aanvang 15.15 uur

 

A-CAPELLA KOORMUZIEK

 

 

 

 

Entree € 18,--

 

 

Vocaal Ensemble TIRAMISU o.l.v. Rienk Bakker.

Het vaste gastkoor van Venster op muziek in de Lambertus brengt ongetwijfeld een prachtig programma, dat nog niet bekend is.....later dus meer informatie.

http://www.vocaalensembletiramisu.nl/

Wordt u ook donateur? 

Wilt u blijven genieten van prachtige muziek in de mystieke Lambertuskerk met haar monumentale Maarschalkerweerdorgel? Daarvoor hebben wij uw geldelijke steun nodig! 

De Stichting Venster op Muziek in de Lambertus heeft een ANBI-status. 

Voor meer informatie klik op de link hieronder: