KvK-nummer:     24440587

 

Fiscaal nummer: 8197.49.308

 

IBAN:    NL29 RABO 0113 2562 48

             t.n.v. Stichting Venster op Muziek

 

Wordt u ook donateur? 

Wilt u blijven genieten van prachtige muziek in de mystieke Lambertuskerk met haar monumentale Maarschalkerweerdorgel? Daarvoor hebben wij uw geldelijke steun nodig! 

 

De Stichting Venster op Muziek is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Giften aan deze Stichting zijn daarom voor 125% aftrekbaar van de belasting met inachtneming van de inkomens-drempel voor giften-aftrek.

Giften die voor 5 jaar zijn vastgelegd door middel van een formulier met een registratienummer, zijn ook zonder die drempel voor 125% aftrekbaar van de belasting.