VIER DE NAMIDDAG

TOT RUST KOMEN BIJ EEN DIENST MET MUZIEK, GEBEDEN EN LEZINGEN


ZAT. 2 DEC. 2023

16:30 uur

 

GREGORIAANSE VESPER 
op de vooravond van de 

Eerste Zondag van de Advent 

 

Schola St. Gregorius
o.l.v. Eric Koevoets
 

Toegang vrij / Collecte na afloop 

   

Voel je gedurende een half uur even in een klooster tijdens deze  Gregoriaanse Vesper, een dienst met gezongen psalmen, lezingen en gebeden. De gezangen staan dit keer in het teken van de Eerste Zondag van de Advent. De Schola St. Gregorius is de mooi klinkende groep mannen, die wekelijks tijdens de hoogmis de Gregoriaanse gezangen ten gehore brengt samen met en onder leiding van Eric Koevoets. Tijdens de Gregoriaanse Vesper doen zij dit vanaf het priesterkoor. 

 

Het gregoriaans is eenstemmige muziek, die in principe zonder begeleiding wordt gezongen. De taal waarin wordt gezongen is het Latijn. Het gregoriaans is genoemd naar paus Gregorius de Grote (6e eeuw), die ingrijpende liturgische veranderingen doorvoerde. Deze liggen aan de basis van de liturgie zoals die nog steeds wordt gevierd.
Ook wordt aan paus Gregorius het initiatief toegeschreven van een schola cantorum , een groep gespecialiseerde zangers die zich richt op het uitvoeren van de liturgische muziek in de eredienst van de R.K. kerk. (Bron: https://schoonheidmeteenziel.nl/vieringen/gregoriaanse-vespers/wat-is-een-gregoriaanse-vesper/)